BİYOKİMYA FULL PAKET

...

BİYOKİMYA FULL PAKET İÇERİĞİ

Görsel Biyokimya Kitabı

Biyokimya Konu ve Soru Kampı Kitabı

16 SAAT 25 Bölüm Konu – Soru Kampı Videoları

28 SAAT 43 Bölüm Konu Anlatım Videoları

 

BİYOKİMYAYA GİRİŞ
58:02
HÜCRE MEMBRANLARINDAN GEÇİŞ
29:05
METABOLİZMAYA GENEL BAKIŞ
01:10:24
ASİT BAZ VE TAMPONLAR
20:33
AMİNO ASİTLER VE PROTEİNLER
50:10
GLOBÜLER FİBRİLER PROTEİNLER
27:46
PROTEİNLERİN YAPILARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI HEMOGLOBİN MİYOGLOBİN
58:45
FİBRİLER PROTEİNLER
38:00
ENZİM - 1
24:21
ENZİM - 2
42:37
KLİNİK ENZİMOLOJİ
28:55
KH GİRİŞ
48:10
KH SİNDİRİMİ
01:24:10
TCA
19:43
BİYOENERJETİK
30:23
GLİKOJEN MEABOLİZMASI
24:08
GLUKONEOGEN
17:31
PFY
12:43
DİĞER ŞEKERLERİN METABOLİZMASI
15:39
PROTEOGLİKANLAR
19:03
LİPİTLER VE LİPİT METABOLİZMASI
57:40
LİPİTLERİN SİNDİRİMİ
19:12
YAĞ ASİTLERİNİN SENTEZİ
44:08
KOLESTEROL METABOLİZMASI
30:02
LİPOPROTEİNLER
47:37
BETA OKSİDASYON
42:46
KETON CİSİMCİKLERİ
54:02
AZOT METABOLİZMASI
18:55
AMİNO ASİT AZOTUNUN EKLENMESİ VE KALDIRILMASI
13:46
ÜRE SİKLÜSÜ
26:45
AMİNO ASİTLERİN SENTEZ VE YIKIMI
34:12
AMİNO ASİTLERDEN KÖKEN ALAN BİLEŞİKLER
21:18
PORFİRİN METABOLİZMASI
01:01:43
NÜKLEOTİD METABOLİZMASI
01:15:13
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
26:15
REPLİKASYON
51:26
TRANSKRİPSİ VE TRANSLASYON
40:37
HÜCRENİN YAŞAM SİKLÜSÜ
57:32
VİTAMİNLER
48:17
HORMONLAR
01:10:36
PLAZMA PROT ve TÜMÖR MARKIRLAR
24:23
HEMOSTAZ VE FİBRİNOLİZ
33:05
KLİNİK BİYOKİMYA
20:53
SK -1- Biyokimya Giriş
58:11
SK -2- Metabolizmya Genel Bakış
51:37
SK -3- Amino asitler ve Proteinler
36:32
SK -4- Globüler Fibriler Proteinler
01:08:13
SK -5- Enzimler
47:03
SK -6- KH'lar ve Metabolizmaları
41:36
SK -7- KH'ların Sindirimi ve Glikoliz
48:39
SK -8- TCA ve ETZ - OP
52:39
SK -9- Glikojen Metab. Glukoneogenez HMP Şantı
36:18
SK -10- Diğer Şekerlerşin Metabolizması
18:41
SK -11- Lipitler ve Lipid Metabolizması
31:44
SK -12- Lipidlerin Sindirimi ve Yağ Asidi Sentezi
30:14
SK -13- Kolesterol ve Safra asit Metabolizması
17:41
SK -14- Lipoproteinler
34:26
SK -15- Beta Oksidasyon, Keton Metab..
48:27
SK -16- Azot Metabolizması, Üre Siklüsü
31:02
SK -17- AA Sentezi Yıkımı ve Özel Bileşikle
41:17
SK -18- Nükleotid Metabolizması
44:29
SK -19- Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
54:54
SK -20- Hücrenin Yaşam Siklüsü
20:09
SK -21- Genetik ve Kalıtım
34:00
SK -22- Vitaminler
36:26
SK -23- Hormonlar ve Plazma Prt..
01:00:15
SK -24- Hemostaz ve Fibrinoliz
23:35
SK -25- Klinik Biyokimya
13:53
...

Prof.Dr. Hakan BOYUNAĞA

Biyokimya
0 Öğrenci
5 Kurs

5

Puan
1
1
1
1
1

  Yorum Ekle

  Puanınız
  ...
  • Video
  • Ders
   68

  Son Eklenen Kurslar

  TUS 2. DÖNEM SINAVINA KALAN